Фломин Ф 500 хөөсрүүлэгч


Метил изобутил карбинол төрлийн флотацийн хөөсрүүлэгч урвалж.