card

     МТЭЭ ХХК нь Олон Улсын Чанарын менежментийн ISO 9001:2015 тогтолцоог ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХИМИЙН БОДИСЫН НИЙЛҮҮЛЭЛТ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, шаардагдах стандартуудыг нэвтрүүллээ.

Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ түүхий эдийг хүлээн авахаас эхлүүлэн бэлэн бүтээгдэхүүн гарах хүртэлх хугацаан дахь чанарын хяналтыг шат дарааллан тодорхойлж, үүндээ ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг холбож, хяналт тавих арга замыг тодорхойлсноор бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг стандартын дагуу хангаж ажиллахыг зорьдог.