card

      Манай компани нь Монгол улсын “Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулахын /Ерөнхий шаардлага" MNS 6458:2014/ стандарт”-ын шаардлагын дагуу барьж ашиглалтад оруулсан нийт 1000 м.кв талбай бүхий химийн бодис, урвалж хадгалах агуулахтай. Агуулах нь хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүний овор хэмжээ, хадгалах нөхцөл зэргийг харгалзаж тусад нь хадгалах 4 хэсэгтэй.                                                                                                                                             

    Бид аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бараа бүтээгдэхүүнийг хадгалах, хадгалалтын дараах агуулахын үйлчилгээ, химийн бодис, бүтээгдэхүүний хүргэлт зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид одоогийн байдлаар Оюу толгой компанитай хамтран ажиллаж байна. 

Химийн агуулах дотор талаас