card

Бид Олон Улсын Чанарын менежментийн MNS ISO 9001:2016 тогтолцоог нэвтрүүлэв.

        МТЭЭ ХХК нь Олон Улсын Чанарын менежментийн ISO 9001:2016 тогтолцоог ажил, үйлчилгээндээ хэрэгжүүлж 2019 оны 12 сард албан ёсны батламжийг гардан авлаа. Бид олон улсын менежментийн тогтолцооны шаардлагуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах, тасралтгүй хөгжих, цаашид урт хугацаанд тогтвортой, үр өгөөжтэй оршин тогтнохоор тэмүүлж байгаа ба улмаар МУ-ын хөгжилд жинтэй хувь нэмрийг оруулах алсын зорилготой ажиллаж байна.