card

МТЭЭ ХХК нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах, ажиллагсдын мэдлэг, чадварыг сайжруулах, улмаар хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй бизнесийн орчныг цэцэглүүлэх замаар бизнесийн тогтвортой хөгжлийг хангахад гадаад болон дотоодын ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг болон бусад аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллахад үргэлжид нээлттэй байна.

Бид МУ-ын тэргүүлэгч төсөл болох Оюу толгой ХХК-тай 2016 оноос хойш хамтран ажиллаж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхийн зэрэгцээ гадны болон дотоодын чадварлаг мэргэжилтнүүдээс суралцан, тэдэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаадаа бахархалтай байна.

Манай хамтран ажиллагсад: