card

        Манай компани нь Монгол улсын “Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулахын /Ерөнхий шаардлага" MNS 6458:2014/ стандарт”-ын шаардлагын дагуу барьж ашиглалтад оруулсан нийт 1000 м.кв талбай бүхий химийн бодис, урвалж хадгалах агуулахтай. Агуулах нь хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүний овор хэмжээ, хадгалах нөхцөл зэргийг харгалзаж тусад нь хадгалах 4 хэсэгтэй.                                                                                 

Бид аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бараа бүтээгдэхүүнийг хадгалах, хадгалалтын явц дахь агуулахын үйлчилгээ, химийн бодис, бүтээгдэхүүний хүргэлт зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.                                                                 

Агуулах (гадна талаас)

Агуулах (дотор талаас)