Монголын ашигт малтмал баяжуулагчдын холбоотой “ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ”  байгууллаа.

МТЭЭ ХХК нь Монголын ашигт малтмал баяжуулагчдын холбоотой “ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ”  байгууллаа.

2020 оны 09 сарын 18– ны өдөр МТЭЭ ХХК болон Монголын Ашигт Малтмал Баяжуулагчдын Холбоо (МАМБХ)  “ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ”- т гарын үсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар хоёр тал эрдэм шинжилгээ, шинжлэх ухааны судалгаа болон хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхэд хамтрах, хамтарсан симпозиум, олон улсын уулзалт, хурал, семинар зохион байгуулах зэргээр хамтран ажиллах юм.