Монгол Германы хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургуультай “ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ”  байгууллаа.

МТЭЭ ХХК нь 2020 оны 10 сарын 12 – ны өдөр  Монгол Германы хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургуультай (МГТИС)  “ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ” - т гарын үсэг зурлаа.

 Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар:

  • Сургалт,судалгаа, техник технологи болон мэргэжилтэн солилцож дадлага, туршлага нэмэгдүүлсэн хамтын ажиллагааг эхлүүлэх
  • Хамтарсан бизнес төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар хоёр байгууллагын үйл ажиллагаанд стратегийн ач холбогдол бүхий харилцааг бий болгон хамтран ажиллах  болно.